Płatność przelewem, blikiem lub gotówką.

Dane do przelewu: 43109020530000000137320206 (Santander) Por Fiesta Club Amelia Teresa Huszcza

 Uwaga! Płatność za opuszczone lekcje w karnecie nie przechodzi na następny cykl rozliczeniowy.
Każdą opuszczoną lekcję można odrobić – zobacz, jak to zrobić w regulaminie.

 Ceny dotyczą płatności za wybrany kurs/-y dla jednej osoby w jednym miesiącu kalendarzowym.