WPIS 2. Życiowa zmiana – szansa czy przysłowiowy wypadek przy pracy.