DRUGI WPIS

WPIS 2. Życiowa zmiana – szansa czy przysłowiowy wypadek przy pracy.

PIERWSZY WPIS

WPIS 1. Od czegoś trzeba zacząć. (…) szybkim, automatycznym ruchem człowieczek wyciągnął swe małe ramię, wykonał kilka kroków w moją stronę, podał mi dziecięcą dłoń i swoim wspaniałym głosem tenora, wykonując jednocześnie nowy uprzejmy skłon, przedstawił się: – Do usług. Pedro Camacho, Boliwijczyk i artysta. – Powtórzył gest, ukłon i to samo zdanie wobec Pascuala, […]